Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Hoe lang is de wachttijd?

De reguliere wachttijd voor een consult in de praktijk is momenteel ongeveer 2 maanden. Na het consult proberen we een eventuele vervolgafspraak voor behandeling binnen 10 weken te plannen. In sommige gevallen is een consult op kortere termijn zeer gewenst. In die gevallen wordt hierover met uw huistandarts overlegd en zo nodig een spoedconsult ingepland.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Wanneer uw tandarts u wil verwijzen dient hij of zij een verwijsbrief naar de Praktijk voor Endodontologie Nijmegen te sturen. Zodra we deze verwijsbrief hebben ontvangen wordt door één van de tandarts-endodontologen een inschatting gemaakt van de situatie en aangegeven welk type consult benodigd is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de verwijzing, hierin wordt tevens aangegeven in welke maand u een telefonische of schriftelijke oproep voor  het eerste consult kunt verwachten. Wanneer er sprake is van een spoedindicatie wordt u vaak direct telefonisch benaderd voor het maken van de spoed-consultafspraak. Na het maken van de consultafspraak ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Bij deze bevestiging ontvangt u tevens een routebeschrijving naar de praktijk, een gezondheidsvragenlijst en een toestemmingsformulier.

Na het consult kunt u in de praktijk met de receptioniste een behandelafspraak maken.

Back To Top