Ga naar hoofdinhoud

Afspraken

Eerste en tweede Consult

We maken een afspraak met de patiënt. Voor de afspraak krijgt de patiënt meer informatie toegestuurd over onze praktijk. Meestal starten we met een intake van 30 tot 60 minuten. Tijdens deze intake wordt een C012 gedeclareerd en als het nodig is maken we een OPT en/of parodontiumstatus.

Dit eerste consult is vooral gericht op een kennismaking met de patiënt, het aanhoren van diens behandelwens, een kort intra-oraal onderzoek en er worden een aantal kleurenfoto’s gemaakt.
Omdat de behandelplannen voor restauratieve tandheelkunde zo uiteenlopend zijn, kan het eerste consult gezien worden als een quickscan. Vanuit dit consult wordt verder gepland. Een globaal plan wordt opgesteld, en uw patiënt wordt geïnformeerd over de hierna te verwachten kosten. Veelal zal een tweede consult bestaan uit: scannen, face-bow registratie en fotoshoot. Met deze informatie kan het plan worden uitgewerkt, indien nodig met smile design en wax-up.

Tandarts Vogels-Barel maakt vervolgens een behandelplan en begroting. Dit doet ze op basis van de verwijsbrief, de informatie uit de eerste twee consulten en de wensen van de patiënt. Als het nodig is, worden de andere specialisten betrokken bij dit plan.

Na akkoord van de patiënt start de behandeling.

Behandeling

De behandelingen zijn zoals eerder genoemd enorm uiteenlopend. Plannen variëren van één zitting van een paar uur tot plannen die over meerdere jaren uitgespreid zijn. U en uw patiënt worden hierover geïnformeerd.

Overdracht naar eigen tandarts

Na de behandeling sturen we u een verslag met de gemaakte röntgenfoto’s en kleurenfoto’s. Ook wanneer de patiënt na het eerste consult afziet van behandeling stellen we u hiervan op de hoogte middels een brief. Na de behandeling krijgt u informatie over het uitgevoerde plan, de gebruikte materialen et cetera. Het is beslist niet de bedoeling dat een patiënt voor periodiek onderzoek bij ons blijft. Als u dit wenst, kunnen wij specifieke nazorg verzorgen.

Controle

Om het behandelresultaat te evalueren wordt de patiënt 1 jaar na het afronden van de behandeling opgeroepen voor een controle. Soms vindt deze controle in de huispraktijk plaats.

Back To Top